Torbadan fenomene vergi muafiyeti çıktı

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU, COŞKUN ERGÜL – AK Parti ağırlıklı olarak ekonomik düzenlemeler içeren 78 maddelik yeni bir torba yasa teklifini dün TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre, sosyal medya fenomenlerinin, internet üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağladığı kazançlar belli bir sınırı aşmamak üzere gelir vergisinden muaf tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği kazanç istisnasının kapsamı genişletiliyor. Mevcut düzenlemeye göre, bir yıl içinde elde edilen kazanç, 1 milyon 900 bin lirayı aştığı takdirde oranlı gelir vergisi tarifesine göre vergi ödeniyor. Kanun teklifinde yapılan düzenleme ile söz konusu hizmetlerin sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası/sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da bu şekilde vergilendirilmesi sağlanacak. Ayrıca, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetler de bu kapsama dahil edilecek. Halihazırda 9 bin 676 mükellef mevcut düzenlemeden faydalanıyor.

Para getirene indirim

Teklifte yer alan önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:

– Konut kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, tek konutla sınırlandırılacak.

– Gerçek kişilerce kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması ve elde edilen kâr payının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla elde edilen kâr paylarının yarısı, gelir vergisinden muaf tutulacak. 

– Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhabese kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla yüzde 80’i indirim konusu yapılabilecek.

Kaçakçılığa önlem

– Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içki kaçakçılığı, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerinin imali, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma gibi suçlardan hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılanların tütün ve alkol satışı ile ilgili belgeleri askıya alınacak ve altı ayda bir bu karar gözden geçirilecek.

– Petrol piyasasında, yanıltıcı belge düzenleme kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemler sebebiyle haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bulunanlara yeniden lisans verilmeyecek. Lisans sahiplerinden bu suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma olanların faaliyetleri durdurulacak.

– Banka ve finans kurumları, 2024 ve 2025’teki enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak.

Müteahhite fiyat farkı

– 6 Şubat depreminden sonra, başta işçilik maliyetleri olmak üzere yapım işlerinin girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana gelmesi ve bunun da yüklenicilerin işlerini sağlıklı şekilde yürütmesini zorlaştırması nedeniyle, 1 Mart 2023’ten önce TL üzerinden ihalesi yapılan yapım işi sözleşmelerinin, 1 Nisan 2024’ten itibaren gerçekleştirilen kısımları için ilave fiyat farkı ödenecek. Yüklenicilerin cezai şartlarla karşılaşmalarını önlemek için, yapım işi sözleşmelerinde 6 ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı verilebilecek. 

– Ceza kesilen yabancı plakalı taşıtın, cezayı ödemeden ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.

– Finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine imkan sağlayan mevcut düzenlemenin uygulama süresi 2 yıl uzatılıyor. 

– SGK prim borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. 

GSS borcuna af

– 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

– Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

– Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı, yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltilecek.

– Yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılacak.

– Yapı malzemeleri ve yapım işleriyle sınırlı olmak üzere deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara, 31 Aralık 2025 tarihine kadar mevzuat uyarınca verilecek ceza 10 katı uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir